Žurnāls “Putni dabā” ir Latvijas Ornitoloģijas biedrības izdevums par un ap putniem, kas iznāk kopš
1987. gada. Laika gaitā tas ir kļuvis par populāru un krāsainu žurnālu, interesantā un saistošā veidā stāstot par putniem, to dzīvesveidu, LOB īstenotajiem putnu izpētes un aizsardzības projektiem, ornitoloģijas vēsturi u.c. ar putniem saistītām lietām. Drukāto žurnālu saņem LOB biedri bez maksas (par LOB biedru var kļūt ikviens), kā arī to iespējams iegādāties SIA “Motacilla“.

2019. gadā izdot trīs krāsainus un informācijas bagātus drukātus žurnāla numurus, kā arī tos nosūtīt bibliotēkām un skolām, varējām ar Latvijas vides fonda finansiālu atbalstu. 
Latvijas Vides aizsardzības fonds
Žurnāla redaktors: 
Agnis Bušs, agnis@putnidaba.lv
Redkolēģija: 
Daiga Brakmane
Agnis Bušs
Inga Freiberga
Oskars Keišs
Mareks Kilups
Viesturs Ķerus
Jānis Ķuze
Ruslans Matrozis
Ieva Mārdega
Literārā redaktore:
Daina Vilemsone
Tulkotāja:

Liene Kalniņa

Datorsalikums: 

Ilze Bojāre

Foto: Agris Krusts / calidris.lv

Žurnāla izdošanu atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.

Latvijas Vides aizsardzības fonds
Jautājumus, ieteikumus un citus komentārus sakarā ar žurnālu lūdzam adresēt Latvijas Ornitoloģijas biedrībai, rakstot uz putni@lob.lv.