Latvijas Ornitoloģijas biedrības žurnāls “Putni dabā” ir vienīgais putniem veltītais izdevums Latvijā. Žurnālā rakstus publicē ornitologi, nozares speciālisti un interesenti, fotogrāfijas publicē sabiedrībā pazīstami putnu fotogrāfi, kuri to dara brīvprātīgi, nesaņemot atalgojumu. 

Ja vēlaties atbalstīt žurnāla “Putni dabā” izdošanu, būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu! LOB sabiedriskā labuma statuss dod iespējas ziedotājiem iegūt nodokļu atlaides.

Ziedot žurnāla "Putni dabā" izdošanai var ar pārskaitījumu:

Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Reģ. nr.: 40008002230

Banka: AS “Swedbank”

Bankas kods: HABALV22

Konts: LV34HABA000140J035491

Ziedojot, lūdzu, mērķī norādiet “Žurnāla “Putni dabā” izdošanai”. Ja neesat LOB biedrs, veicot pārskaitījumu, norādiet savu kontaktinformāciju, lai varam ar jums sazināties.