Putni dabā 74 (2016/2)

Uz žurnāla pirmā vāka:
Mazā dzeņa Dendrocopos minor mātīte
1. vieta fotokonkursā “Latvijas bungotāji”,
Foto: Sandis Laime

Atbalstītāji:

Žurnāls tapis ar Latvijas vides aizsardzības fonda, Arcadia fonda, karšu izdevniecības “Jāņa sēta”, Arctic Paper, aģentūras “Due” un privāto ziedotāju atbalstu.

Saturs: 

Vai tu mūs redzi? /Viesturs Ķerus/

Paraksties par mežizstrādes pārtraukumu putnu ligzdošanas laikā! /Viesturs Ķerus/

LOB goda biedrs – Juris Lipsbergs LOB birojs pieejams apmeklētājiem /Elīna Kokareviča/

LOB birojs pieejams apmeklētājiem /Elīna Kokareviča/

TV raidījums “Starp putniem un cilvēkiem” /Elīna Kokareviča/

LOB Madonas vietējā grupa /Līga Dreiškina/

Naktsputnu uzskaites lauksaimniecības zemēs Latvijā: 1989–2015 /Oskars Keišs/

Latvijas dzeņu noteikšana /Pēteris Daknis/

Fotokonkursa “Latvijas bungotāji” uzvarētāji /Agnis Bušs, Linda Dambeniece/

Latvijas dzeņu bungošana /Edmunds Račinskis/

Baltgalvas zilknābis – jauna putnu suga Latvijā /Ritvars Rekmanis/

Bērniem //

Ģirts Kasparsons (06.01.1933.–23.05.2015.) /Ruslans Matrozis/

Varis Liepa (26.02.1940.–28.10.2015.) /Ruslans Matrozis/

Noslēdzies fotokonkurss “Latvijas bungotāji”

Žurnāla “Putni dabā” 2015/3 numurā tika izsludināts fotokonkurss “Latvijas bungotāji”. Konkursa mērķis bija apvienot patīkamo un lietderīgo – dot iespēju radoši izpausties fotogrāfiem un apzināt potenciāli derīgos fotoattēlus Latvijas dzeņveidīgo putnu noteikšanas raksta ilustrēšanai žurnālā “Putni dabā”. Konkursam 30 autori iesniedza 142 darbus. Par labāko tika atzīts Sanda Laimes fotografētais mazais dzenis.

Lasīt rakstu >
Skip to content