Interesantākie putnu novērojumi Latvijā 2018. gadā

Raksts publicēts Putni dabā 85 (2019/2), lpp. 16-21
Foto: Igors Deņisovs

Ritvars Rekmanis

kurzemesputni@gmail.com

Pārskats par 2018. gada interesantākajiem putnu novērojumiem Latvijā

Pārskats par 2018. gada interesantākajiem putnu novērojumiem Latvijā veidots, apkopojot informāciju no inteneta vietnēm putni.lv (uztur Agris Celmiņš), latvijasputni.lv (uztur Kārlis Millers) un dabasdati.lv/ (uztur Latvijas Dabas fonds un Latvijas Ornitoloģijas biedrība). Sarakstā iekļauti trīs kategoriju novērojumi: retie ligzdotāji, tai skaitā šo sugu klejojošie putni – piem., mazais dumpis, sarkanā klija, bišu dzenis, pelēkā cielava, klusais ķauķis; regulārie ieceļotāji nelielā skaitā – piemēram, īsknābja zoss, stepes lija, kukaiņu piekūns, avozeta, svītrainā pūce, gaišais ķeģis; retie ieceļotāji jeb reālie retumi – piemēram, stepes ērglis, tuksneša čakstīte, tundras šņibītis. Pirmo divu grupu sugām dots vispārīgs apraksts, ja tām gada laikā ir vairāk nekā 10 novērojumi.

Lai gan 2018. gadā Latvijā netika konstatēta neviena jauna putnu suga, tas tomēr nesa vairākus negaidītus pārsteigumus. Pateicoties spēcīgai sārto strazdu Pastor roseus invāzijai D un C Eiropā, kad, piemēram, Ungārijā uzskaitīti 10 000 putnu, Rumānijā un Francijā novēroti vairāki 350 un 150 īpatņu bari (www.ornithomedia.com), arī Z Eiropā, tai skaitā Latvijā, sārtais strazds novērots biežāk nekā parasti. Pirms tam pie mums šī suga bija novērota tikai septiņas reizes, bet 2018. gadā tika reģistrēti trīs jauni novērojumi. Izteiktas invāzijas gads bija arī svītrainajai pūcei Surnia ulula, dzeltensvītru ķauķītim Phylloscopus inornatus un gaišajam ķeģim Acanthis hornemanni. Svītrainajai pūcei un gaišajam ķeģim invāzija ietvēra arī 2017. gada rudeni–ziemu, tāpēc sugu aprakstos doti arī šī posma novērojumi. Līdzīgi kā 2017. gadā, ligzdošanas sezonā un migrācijas laikā lielā skaitā tika konstatēts sārtgalvītis Regulus ignicapilla. Ņemot vērā biežo sastopamību, šī suga turpmāk vairs netiks iekļauta reto putnu kopsavilkumos. No retākām sugām vērts izcelt karalisko ērgli Aquila heliaca (5. novērojums Latvijā (šeit un turpmāk novērojumu skaits pēc www.putni.lv datiem)), stepes ērgli Aquila nipalensis (2. novērojums Latvijā), bezdelīgtārtiņu Glareola sp. (abām bezdelīgtārtiņu sugām līdz 3 novērojumi Latvijā; novērotāju viedokļi par novērotā putna sugas piederību dalās, skat. tālāk), tundras šņibīti Calidris melanotos (7. novērojums Latvijā), rudsānu zilastīti Tarsiger cyanurus (2. un 3. novērojums Latvijā) un tuksneša čakstīti Oenanthe deserti (5. novērojums Latvijā). Kopā 2018. gadā Latvijā novērotas 287 putnu sugas.

Saīsinājumi: T – tēviņš, TT – tēviņi, M – mātīte, pull – lidotspēju nesasniedzis mazulis, 1g – jaunais putns pirmajā kalendārajā gadā, 2g – jaunais putns otrajā kalendārajā gadā, 3g – nepieaudzis putns trešajā kalendārajā gadā, imm – nepieaudzis putns, ad – pieaudzis putns. Z, A, D, R – debespuses: ziemeļi, austrumi, dienvidi un rietumi (un šo virzienu kombinācijas), – centrālā.

Mazā zoss Anser erythropus 19.09. 1 ar satelītraidītāju aprīkots putns pārlido A Latviju (www.piskulka.net). 13. novērojums Latvijā.

Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus Kopš 2011. gada lielākā skaitā regulāri novērojama katru pavasari. Kopā 2018. gadā 15 novērojumi (1 martā, 11 aprīlī, 3 maijā) un novēroti 23 īpatņi. 

Kanādas zoss Branta canadensis Kopā 2018. gadā >20 novērojumi, kuros >160 putni. Lielākie bari 07.01. 31 Užavas lejteces laukos, Ventspils nov. (IG, KM); 07.01. 23 Liepājas ezerā uz D no Ezerkrasta putnu torņa, Liepāja (VJz, MJz) un 07.04. 23 Svētes palienes laukos, Jelgavas nov. (ES, VS). 

Sarkankakla zoss Branta ruficollis 05.04.–06.05. 1 Eimuru un Jaun­kūlu apk., Ādažu un Carnikavas nov. (LA, IM, VJu u.c.). 16.–29.04. 1 Orenīšu–Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes nov. (AKl, GGr, KM, DV).

Lielgalvis mātīte Raiņa parka dīķī kopā ar meža pīlēm, Liepāja, 15.10.2018. | Foto: Selga Bērziņa / selgasfoto.lv

Lielgalvis Netta rufina 24.04.–12.05. 2 TT Kaņiera ezerā, Engures nov. (IB, KF, KM, PP u.c.). 15.10. 1 M Raiņa parka dīķī kopā ar meža pīlēm, Liepāja (SB). 

Ragainais dūkuris Podiceps auritus 18.04. 3 lokāli jūrā Akmensragā, Pāvilostas nov. (GS, RR, VV). 01.05. 3 Lādzēnu dīķos, Vecumnieku nov. (EL). 02.05. 2 Mazuma ezerā, Cēsu nov. (SL). 03.05. 3 Daugavā pie Ķengaraga, iepretim Kaņiera ielai, Rīga (UP). 20.05. 2 Kaņierī, Engures nov. (EL, ĒD, ELe u.c.). 22.05. 2 Orenīšu–Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes nov. (KM, BG, DG). 17.10. 2 lokāli jūrā Kolkas ragā, Dundagas nov. (UP, KF). 18.11. 1 pie Liepājas ostas D mola, Liepāja (KM, IG). 

Melnkakla dūkuris Podiceps nigricollis 01.05. 9 Lādzēnu dīķos, Vecumnieku nov. (EL). 

Vētrasburātājs Oceanodroma sp. 06.10. 1 nenoteikts vētrasburātājs novērots no Ventspils D mola lidojumā uz D, Ventspils (RR). 

Sārtais pelikāns Pelecanus onocrotalus 29.04. 1 2g Svētes palienē, Jelgavas nov. (RS), visticamāk, tas pats putns 02.05. Rendas pagastā, Kuldīgas nov. (AJ, MJz, VJz). 11. novērojums Latvijā.

Mazais dumpis Ixobrychus minutus Ārpus parastajām ligzdošanas vietām zivju dīķos pie Lubāna ezera un Daugavpilī konstatēts tikai 25.05. 1 T dzirdēts Daugavgrīvas dabas liegumā, Rīga (AAr) un 02.07. 1 Mazajā Ludzas ezerā, Ludzas nov. (IBe).

Karaliskais ērglis Dokupes apkārtnē, Ventspilī, 26.05.2018. | Foto: Visvaldis Šteinbergs

Karaliskais ērglis Aquila heliaca 26.05. 1 3g Dokupes apk., Ventspils (VŠ).

Vidējais ērglis Aquila clanga 19.06. 1 imm T atrasts savārdzis pie dolomītatradnes “Pērtnieki”, Rēzeknes nov., nogādāts savvaļas putnu rehabilitācijas stacijā “Tiltakalni”, Madonas nov. (UB). 

Stepes ērglis Aquila nipalensis 14.05. 1 2g Kolkā, Dundagas nov. (GGr u.c.).

Čūskērglis Circaetus gallicus 07.08. 1 Ādažu poligonā, Ādažu nov. (IM), 15.09. 1 kopā ar 4 peļu klijāniem Buteo buteo Salacgrīvas apkārtnē, Salacgrīvas nov. (UP, GGr, EL, IB).

Sarkanā klija Milvus milvus Kopā 2018. gadā 36 novērojumi (2 ziemā, 14 pavasarī, 15 vasarā, 5 rudenī), novēroti 43 īpatņi. Kurzemē zināmas vismaz 11 teritorijas ar iespējamu vai ticamu ligzdošanu, novērojumi A Latvijā 28.04. 1 pārlido Daibes atkritumu poligonu, Pārgaujas nov. (SL). 08.06. 1 Sinoles apk., Gulbenes nov. (IF). 09.06. 2 Vecstāmerienas apk., Gulbenes nov. (VJz, OK, TE, RJ). 18.06. 1 Biksējā, Smiltenes nov. (MT). 16.08. 1 Dutkas apk., Beverīnas nov. (IVa).

Stepes lija Circus macrourus Kopā 2018. gadā >15 novērojumi, pārsvarā pavasara migrācijas sezonā. Agrākais novērojums Latvijā 05.04. 1 ad T migrācijā uz ZA pāri Lauciņu karjeram, Cēsis (SL). Otrs vēlākais novērojums Latvijā 17.10. 1 T uz D Papē, Rucavas nov. (OK).

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus Novērots tikai migrācijas laikā maijā, augustā un septembrī. Kopā 2018. gadā 25 novērojumi (4 pavasarī, 14 vasarā, 7 rudenī) un novērots 31 īpatnis. 

Avozeta Recurvirostra avosetta 08.04. 1 Mērsragā, Mērsraga nov. (AAr, MS, OG), turpat 19.04. 3 (VZ, ELe); 19.04. 4 migrācijā uz Z Akmensragā, Pāvilostas nov. (RR, GS). 30.04. 1 Kolkasragā, Dundagas nov. (ES, VS). 18.06. 1 Mērsragā, Mērs­raga nov. (KM, OJ).

Bezdelīgtārtiņš Glareola sp. 13.–16.09. 1 1g Skrundas zivju dīķos, Skrundas nov. (RR, KM u.c.). Publicēts kā brūnspārnu bezdelīgtārtiņš Glareola pratincola, tomēr par sugas piederību novērotāju viedokļi atšķiras, un fotoattēli nesniedz viennozīmīgu iespaidu. Iespējams, brūnspārnu bezdelīgtārtiņš vai melnspārnu bezdelīgtārtiņš Glareola nordmanni.

Morinella tārtiņi Užavas lejteces laukos, 14.08.2018. | Foto: Andris Klepers

Morinella tārtiņš Charadrius morinellus 13.05. miruša putna atliekas atrastas Skaistkalnes apk., Vecumnieku nov. (LA). 14.08. 23 vienā barā lokāli Užavas lejteces laukos, Ventspils nov. (AKl). 15. un 16. novērojums Latvijā.

Jūras šņibītis Calidris maritima 30.09. 2 1g uz Liepājas ostas Z mola, Liepāja (ELe, RS u.c.). 06.–28.10. 2 un 3 1g putni regulāri uz Liepājas ostas D mola, Liepāja (AM, AMo, EL). 01.–13.10. 1 1g regulāri uz Mangaļsalas mola, Rīga (TM, ID, ŽI, IBi). 06.–10.10. 1 1g uz Ventspils ostas D mola, Ventspils (RR, VŠ). 13.10. 1 Kolkas ragā, Dundagas nov. (KB, GB, EG, IBu).

Terekija uz Golodova dambja Liepājā, 11.08.2018. | Foto: Selga Bērziņa / selgasfoto.lv

Terekija Xenus cinereus 11.08. 1 uz Golodova dambja, Liepāja. (SB). Ārpus Lubāna ezera apkārtnes 14. novērojums Latvijā.

Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis Ārpus ligzdošanas vietas zivju dīķos pie Lubāna ezera 2018. gadā tikai divi novērojumi. 22.05. 2 applūdušā laukā Murānu apkārtnē, Rikavas nov. (KM, DG, BG) un 18.08. 2 Ainažos, Salacgrīvas nov. (TM, OM).

Šaurknābja pūslītis Phalaropus lobatus 23.05. 2 Sātiņu zivju dīķos, Saldus nov. (IGa). 29.05. 6 Zeltiņu apk., Salaspils nov. (ES, VS). 01.06. 6 Zvejsalas–Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes nov. (IV u.c.), turpat >30 vienā barā 03.06. (JG u.c.). 18.08. 1 Ainažos, Salacgrīvas nov. (TM, OM). 28.08. 1 atrasts beigts uz Liepājas Z mola, Liepāja (DC). 

Platknābja pūslītis Phalaropus fulicarius 06.–07.10. 1 1g Burtnieku ezerā, Burtnieku peldvietā, Burtnieku nov. (JU, AKl). 15. novērojums Latvijā.

Tundras šņibītis Calidris melanotos 03.08. 1 nofotografēts parasto šņibīšu Calidris alpina barā Mērsraga liedagā, Mērsraga nov. (ES, VS).

Garastes klijkaija Stercorarius longicaudus 22.09. 1 1g uz DA Jūrkalnes apkārtnē, Ventspils nov. (ES, VS, AKu). 

Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus 28.09. 1 1g Eimuru laukos, Ādažu nov. (ŽI), turpat 07.10. (ES, VS), 1 1g Ezerkrasta pļavā pie Liepājas ezera, Liepāja (RR). 

Kaspijas kaija Larus cachinnans Kopā 2018. gadā >10 novērojumi, kas pierādīti ar foto vai pazīmju aprakstu. Visbiežāk konstatēta migrācijas laikā – aprīlī un septembrī. Dažāda vecuma putni praktiski visu gadu sastopami atkritumu poligonos Getliņos, Demenē, Daibē u.c.

Tundras reņģu kaija Larus fuscus heuglini 14.04. 5 ad Getliņu atkritumu poligonā, Stopiņu nov. (ID). 28.04. 1 ad Daibes atkritumu poligonā, Pārgaujas nov. (SL). 16.09. 1 ad Getliņu atkritumu poligonā, Stopiņu nov. (ID). 

Trīspirkstu kaija Rissa tridactyla 06.10. 1 1g uz A Kolkas ragā, Dundagas nov. (KM, GGr), 1 1g uz D gar Ventspils D molu, Ventspils (RR). 18.11. 1 1g uz Z Kolkas ragā, Dundagas nov. (JU, IBr). 

Lielā polārkaija Gaujas grīvā, 30.04.2018. | Foto: Igors Deņisovs

Lielā polārkaija Larus hyperboreus 18.01.–09.04. 1 2g Dārziņu attekā, Salaspils nov. (MK, ES, VS), arī Daugavā uz ledus iepretim Glūdas ielai, Rīga (UP) un Daugavā pie Rīgas HES, Salaspils nov. (UP, KB u.c.). 30.04. 1 2g Gaujas grīvā, Carnikavas nov. (ID). 06.12. 1 2g liedagā pie Ventspils ostas D mola, Ventspils (RR).

Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus 03.05. 12 uz Z Liepājas ezera A krastā, Grobiņas nov. (PD, JU). 12.05. 1 Kāla ez., Madonas nov. (JJ). 22.05. 2 Skuķu ez., Ilūkstes nov. (MB). 06.06. 1 Engures ezerā, Engures nov. (RS). 12.05. >1 virs Kaņiera ezera, Engures nov. (KM).

Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida Kopā 2018. gadā 14 novērojumi (10 maijā, 2 jūnijā, 1 jūlijā, 1 septembrī) un novēroti >80 īpatņi. Kā ligzdotājs konstatēts parastajās vietās Lubāna ezerā un apkārtnes zivju dīķos, Strūžānu purvā un Babītes ezerā. Ārpus ligzdošanas vietām novērots 01.05. 1 Ozolaines dīķī, Bauskas nov. (EL), turpat 12.05. 2 (MK). 06.05. 1 Engures ezerā, Engures nov. (RS). 11.05. >7 Sātiņu zivju dīķos, Saldus nov. (MJz). 12.05. 2 uz DR virs Kaņiera ezera, Engures nov. (KM), 20.05. 7 Skuķu ezerā, Ilūkstes nov. (RR, UP, SL, KV). 27.05. 6 uz Z gar Sauso Daugavu, Ķekavas nov. (IG, KM). Vēlākais novērojums Latvijā 09.09. 4–5 1g putni Lubāna ezerā, Madonas nov. (AKu).

Tievknābja kaira Uria aalge 18.11. 4 uz Z Kolkas ragā, Dundagas nov. (IB, JU). 

Svītrainā pūce Surnia ulula Izteikta invāzija 2017. gada rudenī un ziemas sākumā. Kopā novēroti 17 īpatņi, tai skaitā 8 putni 2018. gada janvārī. 14.01. 1 Dorupes apk., Nīcas nov. (AR), šajā vietā kopš 24.12.2017. (ĢZ). 16.01. 1 Glūdā, Jelgavas nov. (AK), turpat 25.01. (MJz). 18.01. 1 Bērz­upē, Alūksnes nov. (SL); 1 Līciemā, Alojas nov. (VVi), turpat 20.01. (AK). 20.01. 1 Dūču apk., Limbažu nov. (IM). 28.01. 1 Skultes muižas apk., Limbažu nov. (GGr, DF), šajā vietā kopš 16.12.2017. (EO). 29.01. 1 Dūrupes apk., Balvu nov. (GGr, DF), šajā vietā kopš 04.12.2017. (EK). 04.03. 1 Līgatnes apk., Līgatnes nov. (RS), šajā vietā kopš 29.11.2017. (MP). 04.04. 1 Akenstakas apk., Siguldas nov. (GD). 13.10. 1 Kaderu tīreļa apk., Kuldīgas nov. (MKr).

Purva pūce Asio flammeus Pavasarī un rudenī regulāra caurceļotāja. Ziemā konstatēta 13.01. 1 Saraiķu apk., Pāvilostas nov. (MK), turpat 27.02. (RR). 05.02. 1 Vilkadūbīšu apk., Rēzeknes nov. (RK). 21.12. 1 Doles stacijas apk., Salaspils nov. (AAr). Vasarā konstatēta 17.06. 1 Gaujas grīvā, Carnikavas nov. (IP) un 22.08. 1 Lubānas ezera Z galā, Madonas nov. (JV). 

Plīvurpūce Tyto alba guttata 05.11. 1 1g noķerta gredzenošanai Lauteros, Salacgrīvas nov. (GG, JL). 

Bišu dzenis Merops apiaster Ārpus jau no iepriekšējiem gadiem zināmās ligzdošanas vietas Liepas apk., Priekuļu nov. (2018. gadā pierādīta ligzdošana (AV, SL u.c.)), tikai 14.05. 1 migrācijā Kolkā, Dundagas nov. (GGr u.c.). Nav novērojumu Kurzemes piekrastē, kur iepriekš regulāri ligzdojis.

Zaļā dzilna Picus viridis 13.01. 1 M Tūjā, Salacgrīvas nov. (TM, OM). 22.02. 1 T Stāmerienas pils parkā, Gulbenes nov. (BP), turpat 13.04. (SL). 

Cekulainais cīrulis Galerida cristata Visu gadu novēroti tradicionālajā novērošanas vietā Pulvera ielā Liepājā; lielākais skaits jeb 8 īpatņi novēroti 19.08. (EG, IBu). Citās vietās 11.05. 1 Kolkā, Dundagas nov. (KM). 04.11. un 5 pārlido Tirdzniecības kanālu pie D mola, Liepāja (ES, VS, RM, AKu). 

Ūdeņu čipste Anthus spinoletta 06.01.–16.02. 1 pie Liepājas ostas D mola, Liepāja (KM, IG, AKl u.c.). Turpat arī nākamajā ziemā 04.11.–27.12. (AKu, KM u.c.). 9. novērojums Latvijā.

Sarkanrīkles čipste Anthus cervinus 08.05. 1 2g Bērzciemā, Engures nov. (KM, PP u.c.). 10.05. 1 migrācijā Kolkas ragā, Dundagas nov. (KM), 1 Eimuru apk., Ādažu nov. (GG, EG). 13.05. 2 TT un 1 M/2g lokāli Alitēnu apk., Vecpiebalgas nov. (AKl, SL), turpat 15.05. 1 T (MP). 18.05. 1 ad Ainažu jūrmalā, Salacgrīvas nov. (IBo, IM), turpat 19.05. (TM). 23.08. 2 lokāli Lauteru apk., Salacgrīvas nov. (AKu, ES, VS). 07.09. 1 Rāmnieku apk., Priekuļu nov. (AKl).

Citroncielava Motacilla citreola Kopā 2018. gadā 24 novērojumi (3 aprīlī, 10 maijā, 7 jūnijā, 1 jūlijā, 3 augustā) un novēroti >40 īpatņi. Kā ligzdotājs konstatēts parastajās vietās zivju dīķos pie Lubāna ezera, Mērsragā, Dvietes palienē un Ainažu piekrastē. Jauna ligzdošanas vieta konstatēta 13.05. Engures ezerā (IDi, MJa, AL). Ārpus ligzdošanas vietām novērota Kolkas ragā 14.04.–11.05. 3 novērojumi un 5 īpatņi (IB, KM, PP, AT u.c.), 30.04. 1 migrācijā uz Z Ovīšos, Ventspils nov. (ES). 13.05. 1 T pļavā pie Stūnīšiem, Olaines nov. (AP). 25.05. 1 T Papes ezerā pie Brušvītiem, Nīcas nov. (IMe). 23.08. 1 M/1g migrācijā uz D Alejās, Ķekavas nov. (KM, IG). 

Pelēkā cielava Motacilla cinerea Kopā 2018. gadā konstatēti vismaz 8 ligzdojoši pāri. Ārpus ligzdošanas vietām novērota 30.03. 1 Daugavas krastā pie Ķengaraga putnu torņa, Rīga (RM, UP). 07.04. 1 Randu pļavās, Salacgrīvas nov. (DM) un 18.11. 1 uz Liepājas ostas D mola, Liepāja (IG, KM). 

Rudsānu zilastīte noķerta gredzenošanai Jūrmalciemā, 07.10.2018. | Foto: Ivars Brediks

Rudsānu zilastīte Tarsiger cyanurus 07.10. 1 1g noķerta gredzenošanai Jūrmalciemā, Nīcas nov. (IB, PD). 20.10. 1 1g noķerta gredzenošanai Lauteros, Salacgrīvas nov. (JL, ES, VS, RM). 2. un 3. novērojums Latvijā.

Tuksneša čakstīte Oenanthe deserti 31.10. 1 ad T uz Liepājas ostas D mola, Liepāja (AMo). 5. novērojums Latvijā.

Tuksneša čakstīte uz D mola Liepājā (31.10.2018.) – 5. novērojums Latvijā. | Foto: Aymeric Mousseau

Tumšā čakstīte Saxicola rubicola 19.04. 1 T Dukuru pļavā, Priekuļu nov. (SL). 29.04. 1 T Jūrmalciemā, Nīcas nov. (RR u.c.). 17. un 18. novērojums Latvijā.

Apkakles strazds Turdus torquatus Regulārs caurceļotājs pavasarī, īpaši Kurzemē. 2018. gadā neparasti maz novērojumu, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. 08.04. 2 Avotos, Salaspils nov. (AB). 

Grīšļu ķauķis Acrocephalus paludicola 4 1g noķerti gredzenošanai Papē, Rucavas nov., attiecīgi – 27.07., 29.07., 09.08. un 17.08. (VJz, OK, MJz u.c.).

Klusais ķauķis Hippolais caligata 23.05. 2 Degumnieku apk., Madonas nov. (KM, DG, BG), 1 T dzied Cēsu apk., Priekuļu nov. (NK). 02.06. 1 T dzied Austrumu apk., Kokneses nov. (IJ). 10.06. 4 T dzied Zīlānu apk., Krustpils nov. (ABu). 11.06. 3 T dzied bijušā Rumbulas lidlauka apk., Rīga (ES, VS, RM), turpat 03.07. 1 (UP). 17.06. 2 pāri uztraucas Cēsu apk., Priekuļu nov. (AKl). 10.07. 2 ad un apgredzenoti 5 pull Kalnagala apk., Madonas nov. (KM). 28.07. 1 1g noķerts gredzenošanai Ainažos, Salacgrīvas nov. (AK). 

Dzeltensvītru ķauķītis Phylloscopus inornatus 2018. gada rudenī Latvijā bija novērojama šīs sugas invāzija. Papes Ornitoloģiskajā stacijā šī bija labākā sezona, kad 11.09.–20.10. gredzenošanai noķerti 57 putni un 3 dzirdēti/novēroti vizuāli + 1 beigts tīklā (OK, VJz, IDi, ER u.c.). Jūrmalciemā, Nīcas nov. gredzenošanai noķerti 6 1g putni, attiecīgi 23.09. 1, 01.10. 2, 02.10. 2 un 07.10. 1 (IB, VJz, BR). Birzgales apk., Ķeguma nov. gredzenošanai noķerti 5 1g putni, attiecīgi 14.09. 1, 15.09. 2, 21.09. 1 un 05.10. 1. (DB). Lauteros, Salacgrīvas nov., gredzenošanai noķerti 3 1g putni, attiecīgi 11.09. 1, 21.09. 1 un 24.09. 1 (GG, JL). Ārpus gredzenošanas vietām novēroti 11.09. 1 Bolderājas apk., Rīga (UP). 13.09. 1 Biķernieku mežā, Rīga (ES). 14.–23.09. 1 Mangaļsalā, Rīga (UP, JV, AAr). 16.09. 1 Akmensragā, Pāvilostas nov. (AKl). 23.09. dzirdēti saucieni Rāmniekos, Priekuļu nov. (AKl). 27.09. 1 dzirdēts Stūnīšu apk., Olaines nov. (ER). 04.10. 1 Aizputē, Aizputes nov. (RR). 07.10. 1 Cieceres pagastā, Brocēnu nov. (GG). 

Sibīrijas ķauķītis Phylloscopus proregulus 3 1g noķerti gredzenošanai Lauteros, Salacgrīvas nov., attiecīgi 12.10., 15.10. un 16.10. (GG, JL).

Tumšais ķauķītis Phylloscopus fuscatus 08.10. 1 noķerts gredzenošanai Ainažos, Salacgrīvas nov. (AK). 18.10. 1 1g noķerts gredzenošanai Lauteros, Salacgrīvas nov. (GG, JL). 7. un 8. novērojums Latvijā.

Sārtgalvītis Regulus ignicapilla Skaits strauji pieaudzis. Kopā 2018. gadā novēroto putnu skaits (redzēti, dzirdēti, noķerti gredzenošanai) >200. Pirmie dziedošie TT vairākās vietās Latvijā konstatēti 08.04. Vēlākais novērojums Latvijā 18.11. 1 Liepājas D mola apk., Liepāja (IG, KM). Pavasarī gredzenošanai noķerti 2, rudenī 144 īpatņi. 2018. gadā Papes Ornitoloģiskajā stacijā sugai labākā sezona, kad 23.08.–02.11. noķerti un apgredzenoti 114 īpatņi (VJz, IDi, OK, ER u.c.).

Baltkakla mušķērāja tēviņš noķerts gredzenošanai Jūrmalciemā, 02.05.2018. | Foto: Jānis Ukass

Baltkakla mušķērājs Ficedula albicollis 02.05. 1 T noķerts gredzenošanai Jūrmalciemā, Nīcas nov. (PD, JU). 08.05. 1 T Sieksātē, Skrundas nov. (RR). 10. un 11. novērojums Latvijā.

Garastīte: pasuga rietumu gar­astīte Aegithalos caudatus euro­paeus 07.11. 1 nofotografēta Biķernieku mežā, Rīga (OO). 

Melnā vārna Corvus corone 06.01.–30.09. 1 parastajā novērošanas vietā Atmodas bulvārī Karostā, Liepāja (AKl, KM, SL, EG, IBu, RS), iespējams, tas pats putns 21.08. 1 Kviešu ielā, Liepāja (SB). 18.04.–22.12. 1 lokāli Akmensragā, Pāvilostas nov. (RR, GS, VV, AKl, AKu, ES, TI).

Sārtais strazds novērots 12.05.2018. kopā ar aptuveni 10 mājas strazdiem Ventspilī. | Foto: Vilnis Skuja

Kalnu ķeģis Linaria flavirostris 19.01. 1 Ādažu laukos, Ādažu nov. (ID). 15.10. 16 uz D pie Liepājas ostas D mola, Liepāja (KM). 17.10. 7 Engures ostā, Engures nov. (UP, KF). 18.10. 1 Vecdaugavā, Rīga (ES, VS). 03.11. 1 dzirdēts pie Unguru grāvja, Burtnieku nov. (AKl). 06.12. 7 pie Ventspils ostas D mola, Ventspils (RR). 10.12. ~30 Aisteres apk., Durbes nov. (RR). 14.12. 9 migrācijā uz D Alejās, Ķekavas nov. (KM). Lauteros, Salacgrīvas nov., 29.10.–20.11. gredzenošanai noķerti 15 putni (JL, GG, RM u.c.).

Mazais ķeģis Acanthis cabaret 07.01. 1 kopā ar citiem ķeģiem Sinkera salā, Ķīšezers, Rīga (ID). 10.02. 1 kopā ar ~40 parastajiem ķeģiem Dārziņos, Rīga (ES, VS). Ticama ligzdošana konstatēta Papē, Rucavas nov., kad 07.07. lokāli novēroti 4–5 īpatņi (JJ, VJz). Neretas apk., Neretas nov., gredzenošanai noķerti 4 putni, attiecīgi 31.03. 1 ad M, 20.10. 1 1g un 03.11. 1 1g un 1 ad M (KF). Birzgales apk., Ķeguma nov. 20.10.–20.11. noķerti gredzenošanai 13 putni (DB). 24.10. 3 1g noķerti gredzenošanai Lauteros, Salacgrīvas nov. (ES, VS, JL). 03.11. 1 ad T noķerts gredzenošanai Alejās, Ķekavas nov. (KM, IG). 

Gaišais ķeģis Acanthis hornemanni Izteikta invāzija 2017./2018. gada rudenī-ziemā. Kopā 2018. gadā 47 novērojumi un novēroti >110 īpatņi. Lielākais skaits 11.01.2018. >20 aptuveni 300 parasto ķeģu barā Jaungulbenes apk., Gulbenes nov. (GGr, NW). Pēdējais novērojums 31.03. 4 kopā ar ~30 parastajiem ķeģiem Mērsragā, Mērsraga nov. (IB). 2018. gada rudenī novērots būtiski retāk. 21.10. 1 T noķerts gredzenošanai Lauteros, Salacgrīvas nov. (RM, ES, VS, JL). 25.10. 1 M 1g noķerta gredzenošanai Lauteros, Salacgrīvas nov. (ES, VS). 15.11. 1 kopā ar 2 parastajiem ķeģiem Daugavas malā Nīcgales pagastā, Daugavpils nov. (AE). 18.11. 1 kopā ar 7 parastajiem ķeģiem Liepājas ostas D mola apk., Liepāja (IG, KM). 01.12. 1 T Gaiļezera apk., Rīga (ES, VS). 22.12. 1 T Salacgrīvā, Salacgrīvas nov. (AKl), 1 Tūjas­muižas apk., Salacgrīvas nov. (AKl). Birzgales apk., Ķeguma nov. 26.10.–19.11. noķerti gredzenošanai 10 putni (DB). 

Lapzemes stērste Calcarius lapponicus Pavasarī un rudenī regulāra caurceļotāja. Novērojumi ziemā: 06.01. 1 Nīcas laukos, Nīcas nov. (KM, IG). 07.01. 1 Užavas lejteces laukos, Ventspils nov. (IB, MK). 

Lielā stērste Emberiza calandra 15.04. 1 T dzied Štakeldangas apk., Aizputes nov. (RR).

E kategorijas novērojumi (sugas, kuras izbēgušas no nebrīves, vai introducētas sugas, kuru populācija izdzīvo ar cilvēka atbalstu):

Mandarīnpīle Aix galericulata 13.01.–03.02 1 T Ventā un Piltenes ielas dīķī, Kuldīga (ATj, RR), turpat arī nākamajā ziemā 01.12.2018.–22.01.2019. (ATj, GV u.c.).

Parastais fazāns Phasianus colchicus 04.05. 1 Šētu apk., Madonas nov. (AMe). 28.09. 6 (4 MM 2 TT) Madonā, Madonas nov. (AD). 05.12. 3 Upsargu apk., Krustpils nov. (ABr).

Krāmera papagailis Psittacula krameri 15.11.–16.12. 1 1g/M Liepājas pilsētas centrā, Liepāja (IS u.c.).

Pateicos par ieteikumiem raksta tapšanā Agrim Celmiņam, Mārim Jaunzemim, Marekam Kilupam, Ievai Mārdegai un Ruslanam Matrozim.

AA – A. Avotiņš jun.

AAr – A. Arnicāns

AB – A. Baltmugure

ABr – A. Briedis

ABu – A. Bušs

AD – A. Dekants

AE – A. Erts

AJ – A. Justs

AK – A. Kalvāns

AKl – A. Klepers

AKu – A. Kuročkins

AL – A. Laubergs

AM – A. Mankus

AMe – A. Meinards

AMo – A. Mousseau

AP – A. Platais

AR – A. Rokjāne

AT – A. Thompson

ATj – A. Tjagunovičs

BG – B. Grundy

BP – B. Pušpure

BR – B. Rubene

DB – D. Boiko

DC – D. Cīrule

DF – D. Farrow;

DG – D. Grundy

DM – D. Mukāns

DV – D. Vasiļevskis

EG – E. Gulbe

EK – E. Kantāns

EL – E. Laucis

ELe – E. Lediņš

EO – E. Ogsta

ES – E. Smislovs

ĒD – Ē. Dreibants

GB – G. Bernāns

GD – G. Done

GG – G. Graubics

GGr – G. Grandāns

GS – G. Shatillo

GV – G. Vilbrants

ĢZ – Ģ. Zembergs

IB – I. Brediks

IBe – I. Beča

IBi – I. Bite

IBo – I. Bojāre

IBu – I. Burčika

ID – I. Deņisovs

IDi – I. Dinsbergs

IF – I. Freiberga

IG – I. Grīnerte

IGa – I. Gaile

IJ – I. Jakovļevs

IM – I. Mārdega

IMe – I. Mednis

IP – I. Priedniece

IS – I. Standzeniece

IV – I. Vilšķērste

IVa – I. Vasiļjevs

IVs – I. Vasiļevskis

JG – J. Goddefroy

JJ – J. Jonāns

JL – J. Lipsbergs

JU – J. Ukass

JV – J. Vīgulis

KB – K. Bernāns

KF – K. Funts

KFr – K. Freibergs

KM – K. Millers

KV – K. Vilks

LA – L. Arnicāne

MB – M. Baltā

MJ – M. Jaunzemis

MJa – M. Janaus

MK – M. Kilups

MKr – M. Krūze

MP – M. Platacis

MS – M. Stūrītis

MT – M. Tīrums

NK – N. Kukārs

NW – N. Weiss

OD – O. Dominguez

OG – O. Golubeva

OJ – O. Jēgers

OK – O. Keišs

OM – O. Miziņenko

OO – O. Opermanis

PD – P. Daknis

PP – P. Palmer

RJ – R. Jansons

RK – R. Kaupuža

RM – R. Matrozis

RR – R. Rekmanis

RS – R. Sīmanis

SB – S. Bērziņa

SL – S. Laime

TE – T. Endziņš

TI – T. Ignatoviča

TM – T. Miziņenko

UB – U. Bergmanis

UP – U. Piterāns

VJ – V. Jaunzemis

VJu – V. Ju

VS – V. Smislovs

VSk – V. Skuja

VŠ – V. Šteinbergs

VV – V. Videnieks

VVi – V. Vintulis

VZ – V. Zariņš

ŽI – Ž. Isajevs

Summary

Most interesting bird observations in Latvia in 2018 /Ritvars Rekmanis/

The overview of the most interesting bird observations in 2018 in Latvia was compiled using information from the webpages putni.lv, latvijasputni.lv and Dabasdati.lv. All birds were described according to categories: A – rare breeders, B – regular vagrants, C – rare vagrants. Although no new species for the country were observed in 2018, there were still several unexpected surprises. For example, there were only seven observations of Rose-coloured Starlings Pastor roseus before 2018 when three more observations were made. Three species – Hawk Owl Surnia ulula, Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus and Arctic Redpoll Acanthis hornemanni had invasions, Firecrests Regulus ignicapilla were observed often (as in 2017) both during the breeding season and migration. In total 287 bird species were observed in Latvia in 2018. 

Ritvars Rekmanis

kurzemesputni@gmail.com

Skip to content