Kāds tev fīlings? Varbūt kādu monitoringu?

Raksts publicēts Putni dabā 87 (2020/1), lpp. 2

Viesturs Ķerus

viesturs@lob.lv

Gadu gaitā latviešu valodā saviesies vesels lērums dažādu “ingu” – mobings un bosings, pīlings un liftings, mentorings un koučings, līzings un faktorings... un arī viena no LOB iecienītākajām nodarbēm – monitorings.

Putnu monitorings, citiem vārdiem sakot, ir putnu uzskaite, taču tā nav vienkārša uzskaite – izskaitījām, cik putnu ir, un viss. Angļu valodas darbības vārds monitor drīzāk apzīmē uzraudzību vai kontroli. Tātad mēs nevis vienkārši saskaitām putnus, bet sekojam līdzi to populāciju pārmaiņām. Un darām to jau daudzus gadus. Dienas putnu uzskaite tika sākta pirms piecpadsmit gadiem, taču datu rinda par lauku putnu populācijām sākusies 1995. gadā, un griezes mēs skaitām vēl ilgāk – kopš 1989. gada. Jo vairāk informācijas ievācam, jo labāku priekšstatu gūstam par mūsu dabā notiekošo. Redzam, ka griežu populācija, lai gan kopš 1989. gada kopumā augusi, pērn sasniedza zemāko līmeni kopš 1995. gada. Redzam, ka mežacūku skaita samazināšanās nav palīdzējusi atkopties mežirbes populācijai, un tā turpina savu lejupslīdi. Un tas mums ļauj saprast, kuras sugas prasa papildu izpēti un iedziļināšanos iemeslos, kāpēc tām klājas slikti. Tas mums dod iespēju ar konkrētiem skaitļiem parādīt, ka kaut kas tomēr nav kārtībā tajā, kā saimniekojam savos laukos un mežos.

Mēs noteikti varam labāk – mēs varam necirst mežus putnu ligzdošanas laikā un kailcirtes vietā dot priekšroku izlases cirtei, mēs varam daļu savu lauksaimniecības zemju atstāt pļavu puķēm un mitrājiem un mazināt pesticīdu lietojumu laukos. Lai pēc tam varētu noskaidrot, vai mūsu iecerētais labais darbs ir atmaksājies, mums atkal būs vajadzīgs monitorings – vai tagad mežirbēm un griezēm tiešām klājas labāk?

Putnu monitorings ir kā dabas termometrs, kas ļauj mums sekot līdzi Latvijas dabas veselības stāvoklim. Atšķirība tikai tā, ka putnu uzskaites rezultātus nevar iegūt, uz desmit minūtēm atlaižoties dīvānā. Ir jāiet dabā, jālaužas cauri krūmiem, jābrien pa rasas pilniem laukiem, jāšķērso upītes un purvi. Tas nav vienkārši, bet ir ļoti svarīgi putniem un veselīgi arī tev pašam. Tāpēc varbūt tieši šogad ir vērts beidzot iesaistīties kādā monitoringa programmā.

Ko teiksi?

Skip to content