Raksts publicēts Putni dabā 91 (2023/1), lpp. 10–13
Polārā gārgale Gavia immer Kolkā 10.05.2022. Foto: Edgars Smislovs

MĀRIS JAUNZEMIS

maris.jaunzemis@lu.lv

Šajā apskatā iekļautas tās putnu sugas, kurām Latvijā reģistrēti mazāk par 25 novērojumiem (novērojumu skaits pēc www.putni.lv uzskaitījuma). Ja kādai sugai 2022. gadā pārsniegts 25 novērojumu skaits, tad uzskaitīti visi šīs sugas novērojumi 2022. gadā. Atzīmēta arī pierādīta plīvurpūces Tyto alba ligzdošana pirmo reizi pēdējos 70 gados. Apskats izveidots, apkopojot informāciju no interneta vietnēm www.putni.lv (uztur Agris Celmiņš), www.latvijasputni.lv (uztur Kārlis Millers) un www.dabasdati.lv (uztur Latvijas Dabas fonds un Latvijas Ornitoloģijas biedrība).

2022. gadā Latvijā konstatētas trīs jaunas putnu sugas, vēl 10 sugas novērotas 2.–10. reizi. Visi apskatā minētie novērojumi ir pārliecinoši – iegūti fotoattēli, videoieraksti, audioieraksti, GPS raidītāja koordinātes, vai arī putni noķerti gredzenošanai.

2022. gadā ir izdevies sešas reizes novērot retās tumšpīles Melanitta, t. sk. piecos gadījumos putni ir noteikti līdz sugai (trīs Stejnegera pīles Melanitta stejnegeri un divas Amerikas melnās pīles Melanitta americana), bet vienu reizi, izvērtējot iegūtos it kā Stejnegera pīles attēlus un videomateriālus, novērotāji uzskata, ka nevar izslēgt, ka tā varētu būt Deglāna pīle Melanitta deglandi, līdz ar to šis putns paliek līdz sugai nenoteikts. Šāds reto tumšpīļu novērojumu skaits var liecināt, ka Latvijas teritoriālajos ūdeņos tās varētu būt novērojamas katru gadu (Smislovs 2022), un to konstatēšana atkarīga no jūras novērojumiem veltītā laika un iesaistīto cilvēku skaita, kā arī pieredzes un zināšanām, caurskatot melno pīļu Melanitta nigra un tumšo pīļu Melanitta fusca barus.

Tumšās čakstītes Saxicola torquatus rubicola 2022. gadā novērotas trīs reizes. Šoreiz izpalika novērojumi iepriekš zināmajās ligzdošanas vietās Dienvidkurzemes novadā Nidā un Saraiķu muižas apkārtnē un kopējais novērojumu skaits Latvijā pārsniedza 25.

Novērojumu skaits meža stērstei Emberiza rustica 2022. gadā ir gandrīz dubultojies – līdz šim zināmajiem astoņiem novērojumiem klāt nākuši vēl septiņi. Šeit visos gadījumos putni ir noķerti un gredzenoti (seši īpatņi Birzgales pagastā, Ogres novadā, un viens – Litenes pagastā, Gulbenes novadā).

Saīsinājumi: T – tēviņš; TT – tēviņi; M – mātīte; 1g – jaunais putns pirmajā kalendārajā gadā; 2g – putns otrajā kalendārajā gadā; Z – ziemeļi; A – austrumi; D – dienvidi; R – rietumi.

Krāšņā pūkpīle Somateria spectabilis

25.04. 1 2g T Mērsragā, Talsu novadā (Edgars Smislovs, Vladimirs Smislovs, Ruslans Matrozis); fotografēta. 5. novērojums Latvijā.

Stejnegera pīle Melanitta stejnegeri

12.10.–15.10. (12.10. plkst. 14.52) 1 T Kolkā, Talsu novadā, R pusē no raga ap 300 m no krasta kopā ar citām jūras pīlēm (Edgars Smislovs, Vladimirs Smislovs u. c.); fotografēta. 2. novērojums Latvijā.

12.10. plkst. 17.36 1 T Kolkā, Talsu novadā, A pusē no raga nedaudz uz D no ciema ap 1,5–2 km no krasta kopā ar tumšajām pīlēm (Edgars Smislovs, Vladimirs Smislovs); uzņemts video. 3. novērojums Latvijā.

28.10.–29.10. 1 T Kolkā, Talsu novadā, ap 400 m no ostas mola gala (Edgars Smislovs, Vladimirs Smislovs). Cits putns nekā 12.10.; fotografēts. 4. novērojums Latvijā.

Stejnegera/Deglāna pīle Melanitta stejnegeri/deglandi

18.04. 1 T Ovišragā, Ventspils novadā (Edgars Smislovs, Vladimirs Smislovs u. c.). Sākotnēji noteikta kā Stejnegera pīle, bet vēlāk, pēc detalizētas attēlu un video izvērtēšanas, novērotāji uzskata, ka nevar izslēgt, ka tā varētu būt Deglāna pīle. Novērojums pārkvalificēts uz nenoteiktu pīli M. stejnegeri/deglandi.

Amerikas melnā pīle Melanitta americana

14.05. 1 T nofotografēts jūrā starp Enguri un Ķesterciemu (Alberts Kūms). Suga noteikta retrospektīvi pēc novērojuma publicēšanas portālā Dabasdati.lv. Jauna suga Latvijā (Smislovs 2022). Turpat, tikai tālāk jūrā 17.05. (Sandis Laime, Gaidis Grandāns). Putns ieraudzīts vēlāk, caurskatot iegūtos melno pīļu baru fotoattēlus.

30.10.–31.10. 1 T Kolkā, Talsu novadā, jūrā kopā ar melnajām pīlēm (Edgars Smislovs u. c.); fotografēta. 2. novērojums Latvijā (tomēr nevar izslēgt, ka 2022. gadā viens un tas pats putns uzturējās Rīgas jūras līča rietumu piekrastē vismaz no maija līdz oktobrim).

Gredzenpīle Aythia collaris

14.04.–16.04. 1 M Kurpniekā, Sātiņu dīķos, Saldus novadā (Māris Jaunzemis u. c.); fotografēta. Jauna suga Latvijā.

Sīkāk – rakstā šajā žurnāla numurā.

Polārā gārgale Gavia immer

10.05. 1 uz Z pāri Kolkasragam, Talsu novadā (Edgars Smislovs, Vladimirs Smislovs, Gaidis Grandāns, Kaspars Funts); fotografēta. 5. novērojums Latvijā.

Zīda gārnis Egretta garzetta

15.05.–18.05. 1 Starpiņupītē, Lapmežciemā, Tukuma novadā (Sandra Novika, Evija Hilmane); fotografēts. 13. novērojums Latvijā.

Zīda gārnis Egretta garzetta Starpiņupītē 18.05.2022. Foto: Evija Hilmane

Ziemeļu sulla Morus bassanus

Maijā–jūnijā 1 pieaudzis putns uzturējās Rīgas jūras līča D un R daļā: 08.05. Daugavgrīvā, Rīgā, kopā ar jūraskraukļiem Phalacrocorax carbo lidoja uz ZA (Edgars Smislovs, Arnis Arnicāns); 22.05. Mērsragā, Talsu novadā, jūraskraukļu barā lidoja uz Z (Edgars Smislovs, Andris Dekants, Miks Stūrītis, Dana Heiberga); 08.06. atrasta beigta jūras krastā Ragaciemā, Tukuma novadā (Zane Dāvidsone); fotografēta. 6. novērojums Latvijā.

Ziemeļu sulla Morus bassanus Daugavgrīvā 08.05.2022. Foto: Edgars Smislovs

Garstilbis Himantopus himantopus

07.08. 3 pieaugušie un 3 jaunie putni lokāli Randu pļavās, Limbažu novadā (Edgars Smislovs, Andris Zariņš); fotografēti. 5. novērojums Latvijā.

Garstilbji Himantopus himantopus Randu pļavās 07.08.2022. Foto: Edgars Smislovs

Morinella tārtiņš Eudromias morinellus

21.05. 4 Ķirpēnu apkārtnē, Auru pagastā, Dobeles novadā (Armandas Naudžius); fotografēti. 20. novērojums Latvijā.

28.08. 2 pieaugušie un 3 jaunie putni Užavas laukos, Ventspils novadā (Edgars Smislovs, Vladimirs Smislovs); fotografēti. 21. novērojums Latvijā.

Morinella tārtiņš Eudromias morinellus Užavas laukos 28.08.2022. Foto: Edgars Smislovs

Platknābja pūslītis Phalaropus fulicarius

13.11.–28.11. 1 jaunais putns Rīgas jūras līča piekrastē no Gaujas grīvas līdz Lilastei, Ādažu novadā (Andris Zariņš u. c.); fotografēts. 19. novērojums Latvijā.

Platknābja pūslītis Phalaropus fulicarius Gaujas grīvā 28.11.2022. Foto: Edgars Smislovs

Plīvurpūce Tyto alba

Kapsēdē, Dienvidkurzemes novadā, divu plīvurpūču klātbūtne konstatēta maijā, bet iespējams, ka bija jau aprīlī. Mēģinājumi pierādīt ligzdošanu vasarā nebija pārliecinoši, bet to jau varēja uzskatīt par ticamu. Pārliecinošs ligzdošanas pierādījums iegūts oktobra vidū, kad dokumentēta jaunā putna barošana. Nakts videoierakstā redzams, kā pūce pielido pie dobuma ēkas sienā un nodod peli otrai pūcei, kura lūkojas no dobuma. 22.10. caur minēto dobumu ēkas bēniņos saskatīts (uzņemts video) viens pilnīgi pieaudzis putns. Tā vecumu nevar droši noteikt, bet nebūtu jāšaubās, ka tas ir jaunais putns. Jaunā putna balss pēdējo reizi dzirdēta 30.10. (Mārcis Dīcmanis u. c.). Pierādīts ligzdošanas gadījums pēc vairāk nekā 70 gadu pārtraukuma.

Baltgalvas grifs Gyps fulvus

02.11. 1 pie zirga atliekām Dunduru pļavās, Tukuma novadā (Andis Liepa); ieraudzīts fotolamatu attēlos. 12. novērojums Latvijā.

Svītrainais ērglis Aquila fasciata

31.03.–01.04. Francijā ar raidītāju aprīkots putns šķērsoja Latvijas teritoriju, ielidojot Latvijā no Baltkrievijas. Saskaņā ar projekta mājaslapā www.aigledebonelli.fr pieejamo informāciju Latvijā ir zināmi 2 koordināšu punkti: 31.03. plkst. 00.00 pie Indricas upes Robežnieku pagastā, Krāslavas novadā, un 01.04. plkst. 00.00 Liģeru purva malā, Ropažu novadā. Jauna suga Latvijā.

Sīkāk – rakstā šajā žurnāla numurā.

Hjūma ķauķītis Phylloscopus humei

22.10. dzirdēta balss (saucieni), kas pēc tam ierakstīta Papes ezera R piekrastē, Dienvidkurzemes novadā (Valts Jaunzemis u. c.). 3. novērojums Latvijā.

31.10. 1 1g noķerts gredzenošanai Papē, Dienvidkurzemes novadā (Viesturs Vīgants u. c.). 4. novērojums Latvijā.

Hjūma ķauķītis Phylloscopus humei Papē 31.10.2022. Foto: Ivo Dinsbergs

Švarca ķauķītis Phylloscopus schwarzi

25.09. 1 1g noķerts gredzenošanai Papē, Dienvidkurzemes novadā (Māris Jaunzemis u. c.). 2. novērojums Latvijā.

Švarca ķauķītis Phylloscopus schwarzi Papē 25.09.2022. Foto: Ivo Dinsbergs

Sārtais strazds Pastor roseus

01.06.–05.06. 1 T Kolkā, Talsu novadā (Edgars Smislovs, Vladimirs Smislovs, Ivars Brediks); fotografēts. 13. novērojums Latvijā.

Rudsānu zilastīte Tarsiger cyanurus

19.10. 1 noķerta gredzenošanai Lauteros, Limbažu novadā, bet izbēga negredzenota (Guntis Graubics). 8. novērojums Latvijā.

Baltkakla mušķērājs Ficedula albicollis

03.05. 1 T Kviešu ielā, Liepājā (Selga Bērziņa); fotografēts. 19. novērojums Latvijā.

Tumšā čakstīte Saxicola torquatus rubicola

03.04. 1 T Dunduru pļavās, Tukuma novadā (Sintija Valucka); fotografēta. 25. novērojums Latvijā.

16.04. 1 T Papē, Dienvidkurzemes novadā (Aleksejs Kuročkins); fotografēta. 26. novērojums Latvijā.

08.06. 1 T Zirgu salā, Liepājā (Valters Videnieks); fotografēta. 27. novērojums Latvijā.

Smiltāju čakstīte Oenanthe isabellina

02.10. 1 Kalngales–Garciema laukos, Ādažu novadā (Igors Deņisovs); fotografēta. 2. novērojums Latvijā.

Smiltāju čakstīte Oenanthe isabellina Kalngales laukos 02.10.2022. Foto: Igors Deņisovs

Lielā stērste Emberiza calandra

03.06.–14.06. 1 T Pērnciemā, Mārupes novadā (Ivars Brediks u. c.); fotografēta. 24. novērojums Latvijā.

18.12. 1 nofotografēta Nīcas laukos, Dienvidkurzemes novadā dzelteno stērstu Emberiza citrinella barā (Edgars Smislovs). Suga ieraudzīta un noteikta retrospektīvi, caurskatot fotoattēlus. 25. novērojums Latvijā un 1. reizi ziemas mēnešos.

Lielā stērste Emberiza calandra Pērnciemā 03.06.2022. Foto: Ivars Brediks

Meža stērste Emberiza rustica

11.09. 1 1g M noķerta gredzenošanai Birzgalē, Ogres novadā (Dmitrijs Boiko). 9. novērojums Latvijā.

12.09. 1 1g T noķerts gredzenošanai Birzgalē, Ogres novadā (Dmitrijs Boiko). 10. novērojums Latvijā.

19.09. 1 noķerta gredzenošanai Litenes pagastā, Gulbenes novadā (Elvijs Kantāns). 11. novērojums Latvijā.

22.09. 1 M un 2 TT, visi 1g, noķerti gredzenošanai Birzgalē, Ogres novadā (Dmitrijs Boiko). 12.–14. novērojums Latvijā.

23.09. 1 1g T noķerts gredzenošanai Birzgalē, Ogres novadā (Dmitrijs Boiko). 15. novērojums Latvijā.

Meža stērste Emberiza rustica Birzgalē 11.09.2022. Foto: Dmitrijs Boiko

Literatūra

Smislovs E. 2022. Divas Latvijas faunai jaunas putnu sugas – ziņojumi portālā Dabasdati.lv. Putni dabā 90: 10–11.

Summary

Observations of rare bird species in Latvia in 2022 /Māris Jaunzemis/

The article covers rare bird species observations in Latvia with less than 25 records before 2022 and the first proved breeding record of the Barn Owl Tyto alba in the last 70 years. Three bird species were recorded for the first time in Latvia in 2022: Bonelli’s Eagle Aquila fasciata, the Ring-necked Duck Aythia collaris and the Black Scoter Melanitta americana. Ten other species were observed for the second to tenth time.

Māris Jaunzemis

maris.jaunzemis@lu.lv

Skip to content