Tie, kas skaita

Raksts publicēts Putni dabā 81 (2018/1), lpp. 2
Parasto putnu uzskaišu dalībnieki 2018. gada LOB kopsapulcē. | Foto: Ē. Krēsla

VIESTURS ĶERUS

LOB valdes priekšsēdētājs

viesturs@lob.lv

“Ornitologi ir tie, kas skaita putnus,” tā reiz mana kolēģe raksturoja sabiedrības priekšstatu par mūsu nodarbošanos. Jā, putnu uzskaites tiešām ir viena no lietām, ar ko LOB nodarbojas, un šis darbs ir ļoti svarīgs. Lai uzzinātu, kuri putni ir apdraudēti, lai saprastu, kas tos apdraud, lai novērtētu, vai vēlamo rezultātu sasniedz putnu aizsardzības pasākumi – tam visam nepieciešamas putnu uzskaites.

Putniem ir paveicies. Tie ir skaisti, interesanti un samērā viegli novērojami un cits no cita atšķirami, tāpēc ir tik daudz cilvēku, kas, arī nebūdami ornitologi, ir gatavi iesaistīties putnu uzskaitēs. Kā zināms, dabā spēks ir daudzveidībā. Tas pats attiecas arī uz putnu skaitītājiem. Tu vēlies būt mežā ar saullēktu un ieklausīties putnu rīta korī? Tev atbilstošā izvēle būs dienas putnu uzskaites. Tev patīk siltas vasaras naktis ar griežu dziesmām? Tev jāpiedalās naktsputnu uzskaitēs lauksaimniecības zemēs. Tu gribi iepazīt ērgļus un pūces? Piesakies plēsīgo putnu monitoringam. Tu izbaudi pastaigas gar jūru? Tev piedāvājumā jaunums – Dabas aizsardzības pārvaldes uzsāktais piekrastes putnu monitorings. Tev nepatīk doma, ka iesaistīšanās kādā no uzskaišu programmām nozīmē, ka šo darbu vēlams turpināt “no šā brīža mūžībā”? Tevi aicinām šogad pabraukāt pa slapjām pļavām un paskaitīt pļavu tilbītes un citus bridējputnus. 

Lai ko Tu izvēlētos, zini – Tava dalība putnu uzskaitēs ir būtisks ķieģelītis, kas veido mūsu izpratni par to, kā klājas Latvijas putniem, Latvijas dabai kopumā un arī mums – Latvijas dabas sastāvdaļai.

VIESTURS ĶERUS

VIESTURS ĶERUS

viesturs@lob.lv

Skip to content