Raksts publicēts Putni dabā 89 (2021/1), lpp. 14-15

Atis Balodis

atis.balodis@gmail.com

Kitija Balcare

kitija@lob.lv

Rūpējoties par lielo gauru Mergus merganser ligzdošanas drošību, Ikšķilē pēc iniciatīvas “Gauru galvaspilsēta/GAGA Ikšķile” ierīkotas sešas šiem ūdensputniem paredzētas mākslīgās ligzdvietas, no kurām daļā ir uzstādītas tiešraides kameras, ļaujot ikvienam sekot līdzi lielās gauras ligzdošanai tuvplānā.

Pateicoties iniciatīvai, ne vien iegūti spilgti putnu ģimenes dzīves tuvplāni un ornitoloģiski vērtīgi novērojumi, bet arī veicināta vietējās kopienas interese un izpratne par lielo gauru ikdienu un līdzāspastāvēšanu urbānā vidē, izceļot arī dobumainu koku nozīmību dabā.

Vietās, kur lielās gauras pārvietojas, ir uzstādītas brīdinājuma zīmes gan autovadītājiem, gan gājējiem, gan velobraucējiem. Tas sekmējis arī daudzu brīvprātīgo iesaisti, uzraugot putnus ceļā no koku dobumiem līdz Daugavai, piemēram, uz laiku slēdzot ceļu vai apturot cilvēkus.

Iniciatīva “Gauru galvaspilsēta/GAGA Ikšķile” ir daļa no Latvijas Ornitoloģijas biedrības projekta “Putna stunda”, kas īpaši vērsts uz bērnu un jauniešu auditoriju.

Foto: Kristaps Liepa
Foto: Kristaps Liepa

Ikšķilē šopavasar novērotas vairākas lielo gauru ģimenes, kas perē jauno paaudzi koku dobumos Ikšķiles māju pagalmos un parkos. Dobumi var atrasties līdz 20 metru augstumā un līdz divu kilometru attālumā no ūdenstilpes. Projekta ietvaros līdz Daugavai ir pavadītas lielo gauru mammas – Mirdza, Baiba un Paija – un trīs to ģimenes, kopā 30 mazo pīlēnu.

Foto: Mārīte Meļņika
Foto: Mārīte Meļņika

Pateicoties videonovērošanai jau trīs koku dobumos, tika fiksēti interesanti lielo gauru uzvedības modeļi, kuri vēl tiek sistematizēti. Izmantojot videokontroli, iniciatīvas komandai izdevās iemūžināt fantastisko koka pamešanas procesu, kad mazie gaurēni lēca no vairāk nekā astoņu metru augstā dobuma.

Foto: Kristaps Liepa

Lielo gauru mamma Paija ar labi saskatāmu gredzenu.

Detalizētai Ikšķiles pīļu novērošanai nozīmīga ir to apgredzenošana. Nākamajā sezonā ir iecere izvēlēties krāsainus gredzenus, lai būtu iespējams fiksēt, kura konkrētā pīle un no kura dobuma kurp dodas – barošanās Daugavā, pārlidojumi un īpatnējas pīļu sapulces, kas tika novērotas rītos pilsētas parkos.

Foto: Mārīte Meļņika
Foto: Laura Ķēniņa
Foto: Laura Ķēniņa

Baibas mazuļi šķērso Rīgas HES betona apmali. Eksperiments ar lielo gauru tiltiem 250 metru garumā Ikšķiles dambīša HES betona malas šķērsošanai izrādījās veiksmīgs, un audums, kurā mazie pīlēni var ieķerties un pārkāpt pāri betona malai, pierādīja savu efektivitāti.

Foto: Mārīte Meļņika

Divas no trim māmiņām ceļojuma maršrutā mazā dīķītī bija ieplānojušas atpūtu. Gandrīz divas stundas pīlēni iepazina ūdeni, mazliet paēda un vairākas reizes pagulēja, lai būtu spēks doties tālāk.

Pacietīgā un gādīgā mamma Mirdza ir veiksmīgi aizvedusi desmit savus dienu vecos pīlēnus līdz Daugavai, kur tuvākos divus mēnešus viņa mācīs tiem lielo gauru dzīves pamatprincipus, bet jau pēc gada pavasarī atgriezīsies savā dzimtenē Ikšķilē, lai audzinātu jaunu pīlēnu paaudzi.

Projekts “Putna stunda” tiek īstenots Latvijas Ornitoloģijas biedrības izglītības programmas “Putni un mēs” ietvaros ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu un Ikšķiles novada pašvaldības līdzfinansējumu.

Summary

Close-up – life of a Common Merganser families in Ikskile /Atis Balodis, Kitija Balcare/
Taking care of the nesting safety of the Common Merganser Mergus merganser, six artificial nests for these waterfowl have been installed in Ikšķile as part of the local initiative. There are live cameras installed, allowing everyone to follow the nesting of the Common Merganser in a close-up. The initiative not only provided vivid close-ups of the bird’s family life and ornithologically valuable observations, but also promoted the interest and understanding of the local community in the daily life and coexistence of the Common Mergansers in the urban environment, also highlighting the importance of hollow trees in nature.

Atis Balodis

atis.balodis@gmail.com

Kitija Balcare

kitija@lob.lv

Skip to content