Raksts publicēts Putni dabā 90 (2022/1), lpp. 10–11
Garknābja šņibītis Calidris tenuirostris (jaunais putns). Asari, 26.09.2021. Foto: Baiba Barkāne

Edgars Smislovs

edgarssmislovs@gmail.com

2021.–2022. gadā portālā Dabasdati.lv iesūtītajos putnu fotoattēlos tika noteiktas divas Latvijai jaunas putnu sugas.

Garknābja šņibītis

2021. gada 26. septembrī Baiba Barkāne “Dabasdatos” ziņoja nenoteiktu bridējputnu no Asaru jūrmalas. Sākotnēji tas tika neprecīzi noteikts kā lielā šņibīša Calidris canutus jaunais putns. Tomēr, izvērtējot visas noteikšanas pazīmes, sugas piederība tika precizēta – garknābja šņibīša Calidris tenuirostris jaunais, tajā pašā gadā šķīlies putns.

Garknābja šņibītis ir Āzijas suga, kas ļoti reti ieceļo Eiropā. Sugas ligzdošanas areāls ietver tikai Krievijas teritoriju – Tālos Austrumus un Sibīrijas ziemeļaustrumus (apmēram 6000 km no Latvijas), bet ziemošanas teritorijas ir Indostānā, Dienvidaustrumāzijā un Austrālāzijā. Pēc reto putnu novērojumu portālā Tarsiger.com apkopotās informācijas, Eiropā līdz šim bija zināmi tikai 20 šīs sugas novērojumi periodā no 1987. līdz 2021. gadam, turklāt sugu konstatē ne katru gadu un visos gadījumos novēroti vientuļi putni. Garknābja šņibītis līdz šim bija konstatēts 10 valstīs – sešas reizes Lielbritānijā, pa trim reizēm Zviedrijā un Nīderlandē, divas reizes Polijā un pa vienai reizei Spānijā, Francijā, Īrijā, Bulgārijā, Vācijā un Norvēģijā. Šie novērojumi bijuši periodā no 17. maija līdz 13. oktobrim (pa mēnešiem: maijā – 3, jūnijā – 5, jūlijā – 4, augustā – 2, septembrī – 4, oktobrī – 2).

Jāatzīmē, ka novērojums Latvijā ir trešais vēlākais no visiem zināmajiem novērojumiem Eiropā un trešais 2021. gadā (šajā gadā suga konstatēta arī 29. maijā Norvēģijā un 2.–7. septembrī Bulgārijā).

Pa kreisi – jauna putnu suga Latvijā – garknābja šņibītis Calidris tenuirostris (jaunais putns). Asari, 26.09.2021. Foto: Baiba Barkāne // Pa labi līdzīgā suga – lielais šņibītis Calidris canutus (jaunais putns). Foto: Edgars Smislovs

Amerikas melnā pīle

Savukārt 2022. gada 14. maijā Alberts Kūms “Dabasdatos” ziņoja melno pīļu Melanitta nigra bariņu no Rīgas jūras līča rietumu piekrastes posmā starp Enguri un Ķesterciemu. Novērojumam pievienotajā fotoattēlā vienam putnam uz knābja bija redzams ļoti izteiksmīgs dzeltens laukums, kas ir raksturīga atšķiršanas pazīme Amerikas melnajai pīlei Melanitta americana[1].

[1] Šobrīd suga Latvijā konstatēta jau divas reizes – 30.10.2022. pieaugušu Amerikas melnās pīles tēviņu Kolkā novēroja Edgars Smislovs u. c. Red. piez.

Amerikas melnās pīles ligzdošanas areāls ietilpst trīs valstu robežās Ziemeļamerikā (ASV un Kanādā) un Āzijā (Krievijas ziemeļaustrumos). Ziemošanas teritorijas ir turpat Ziemeļamerikā un Āzijā. Sugu samērā regulāri novēro Eiropā, īpaši Baltijas jūrā, kur tā jauktos baros ar citām tumšpīlēm uzturas piekrastes seklumos. Pēc reto putnu novērojumu portāla Tarsiger.com apkopotās informācijas, Baltijas jūras reģionā (neskaitot Dāniju) līdz šim reģistrēts 81 šīs sugas novērojums (periodā no 1926. līdz 2022. gadam): visvairāk Zviedrijā (43), mazāk Polijā (18), Igaunijā (13), Somijā (10) un Vācijā (4). Fenoloģiski suga novērota visos gada mēnešos (izņemot decembri), visvairāk – migrācijas periodos: aprīlī/maijā (52 % no visiem novērojumiem) un septembrī/oktobrī (21 %).

Ticams, ka Latvijas teritoriālajos ūdeņos atsevišķi Amerikas melno pīļu īpatņi uzturas katru gadu, jo Rīgas jūras līča rietumu piekrastē un Irbes šaurumā ir nozīmīgas barošanās un atpūtas vietas tumšpīlēm – tumšajai pīlei Melanitta fusca un melnajai pīlei Melanitta nigra –, kuru bariem tās piebiedrojas. Tāpēc vien jābruņojas ar teleskopu un pacietību, rūpīgi jāpārbauda tumšpīļu bari pie krasta un jādokumentē katrs šīs sugas novērojums (kaut vai fotografējot ar teleskopu). Turklāt šajos baros mēdz uzturēties arī citas reti sastopamas tumšpīles – Stejnegera pīle Melanitta stejnegeri (pirmo reizi Latvijā novērota 2020. gadā), bangu pīle Melanitta perspicillata un Deglāna pīle Melanitta deglandi. Pēdējās divas vēl gaida savu atklājēju Latvijā!

Attēla centrā – Amerikas melnās pīles Melanitta americana tēviņš starp divām melnajām pīlēm Melanitta nigra. Engures–Ķesterciema jūrmala, 14.05.2022. Foto: Alberts Kūms

Paldies Ruslanam Matrozim par raksta rediģēšanu.

Summary

Observations of two new bird species for Latvia posted on Dabasdati.lv /Edgars Smislovs/

In 2021–2022 two new bird species for Latvia were discovered, analysing bird photographs posted on Dabasdati.lv, the Latvian nature observations portal. On 26.09.2021 a 1st year’s Great Knot Calidris tenuirostris was photographed on the beach in Asari, Jūrmala. This observation represents just the 21th record of the species in Europe. On 14.05.2022 an adult male Black Scoter Melanitta americana was photographed along with several Common Scoters at the western coast of the Gulf of Riga between Engure and Ķesterciems.

EDGARS SMISLOVS

edgarssmislovs@gmail.com

Skip to content