Paldies par atgriezenisko saiti!

Raksts publicēts Putni dabā 86 (2019/3), lpp. 2

Ilze Bojāre,

žurnāla galvenā redaktore

ilze@putnidaba.lv

Šoruden LOB biedrus aicinājām aizpildīt žurnāla “Putni dabā” novērtēšanas anketu (tās izsūtījām vai nu elektroniski, vai pa pastu) un jautājām gan par diviem pirmajiem šīgada numuriem, gan par to, ko gribētu vai – gluži pretēji – negribētu lasīt vispār, gan par to, vai žurnālam būtu jāturpina iznākt papīra formātā. Liels paldies visiem, kas atrada laiku tik skrejošajā ikdienas ritmā atbildēt uz mūsu jautājumiem.

Esam apkopojuši atbildes līdz 25. novembrim tiešsaistē aizpildītajām anketām. Pilnīgi visi piekrituši apgalvojumam, ka “Putni dabā” ir nozīmīga LOB un tās biedru identitātes daļa, bez kā biedrība daudz ko zaudētu. Abus šīgada numurus esat novērtējuši ļoti atzinīgi: pirmo (ar mežirbi uz vāka) par vērtīgu atzinuši 71,4% respondentu, bet otro (ar smilšu tārtiņu uz vāka) – 57,1%. Kā jau mežirbes gadā pieklājas, populārākais raksts tajos abos ir bijis “Kā mežirbei klājas Latvijas mežos”. Interesanti, ka pirmajā numurā otro vietu dala uzreiz trīs materiāli: dienas putnu monitorings, par kaķiem un putniem, kā arī par putnu vērošanas saraksta veidošanu. Savukārt otrajā numurā par interesantākajiem atzīta Mārtiņa Brieža migrācijas tēma un Ritvara Rekmaņa raksts par nozīmīgākajiem putnu novērojumiem Latvijā 2018. gadā. Te var arī redzēt kopējo tendenci, ka lasītāju intereses un komentāri ir ļoti dažādi, un mūsu uzdevums nākotnē ir sabalansēt gan zinātniski pētnieciskos materiālus, gan populārzinātniskos un izklaidējošos.

Paldies par daudzajiem labajiem vārdiem, konstruktīvo kritiku un ieteikumiem. Tā ir ļoti svarīga informācija mirklī, kad nākamā gada finansiālās iespējas vēl ir neskaidras. Diemžēl skaista un kvalitatīva žurnāla izdošana papīra formātā ir dārgs prieks; ņemsim vērā, ka ļoti daudzi respondenti ir atbildējuši, ka arī turpmāk žurnālu vēlētos saņemt tieši drukātā formā. Liels paldies par iedvesmojošiem vārdiem un īpaši lasītājam, kurš atbalstījis mūsu darbu ar ziedojumu!

Ikvienam, kas vēl nav paspējis aizpildīt anketu, ir iespēja to izdarīt līdz 2020. gada 1. janvārim tieš­saistē http://ejuz.lv/anketa2019 vai atsūtīt anketu pa pastu Latvijas Ornitoloģijas biedrībai (Skolas ielā 3, Rīgā, LV-1010).

Strādājam arī pie putnidaba.lv mājaslapas uzlabojumiem, un 2019. gada beigās tā kļūs pārskatāmāka. Daļu rakstu esam sākuši publicēt tikai mājaslapā – tā vasarā izveidojām elektronisko pielikumu par Torņu cīņām, tāpēc arī šajā drukātajā numurā šo tēmu neesam skatījuši. Komandu piedzīvojumu aprakstus meklējiet mājaslapā!

Īsi minēšu divas, manuprāt, svarīgākās tēmas, kam gribu pievērst īpašu uzmanību šajā numurā. Laidiena fokusā šoreiz mikroliegumu tēma: gan vispārīgi – Ģirta Baranovska rakstā (10. lpp.) varat izlasīt, kas tas tāds, kurš un kā to var izveidot; gan konkrēti – Jāņa Ķuzes rakstā (12. lpp.) par problēmām ar mikroliegumu ieviešanu mazā ērgļa projektā. Šajā gadalaikā, kad kokiem lapas ir nobirušas un ligzdas ir saskatāmas daudz vieglāk, ejot mežā, atcerieties, ka arī jūs varat dot ieguldījumu dabas aizsardzībā. Ar mikroliegumu taču tiek aizsargāta ne tikai konkrētā putnu suga, bet visa ekosistēma kopumā, kas ļoti daudzām sugām dod iespēju turpināt dzīvot, mijiedarbojoties savā starpā, un visiem dabiskajiem procesiem noritēt bez cilvēka iejaukšanās.

Savukārt otra tēma – Ingas Freibergas pētījums (28. lpp.), kā elektrības vadi palīdz un arī kaitē putniem gan Latvijā, gan ārzemēs. Vairāki lasītāji jautāja par elektrolīnijām, kas arvien vairāk tiek pārveidotas par kabeļu līnijām, un nu jau nevajadzīgajiem demontējamiem balstiem, arī ar balto stārķu ligzdām uz tiem. Kā mums skaidroja AS “Sadales tīkli”, īpašniekam (neatkarīgi no tā, vai tas ir privātīpašnieks, valsts vai pašvaldība) ir iespēja par nelielu samaksu tos atpirkt.

Paldies visiem, kas palīdzēja šim žurnāla numuram tapt tik skaistam un informatīvi izsmeļošam. Īpašs paldies Agrim Krustam par burvīgo medņa vāka bildi.

Laimīgu, saticīgu un putniskiem piedzīvojumiem bagātu 2020. gadu!

ILZE BOJĀRE

ilze@putnidaba.lv

Skip to content