Ziemojošo ūdensputnu uzskaite 2023

Raksts publicēts Putni dabā 90 (2022/1), lpp. 7
Laucis Fulica atra, fonā – meža pīle Anas platyrhynchos. Foto: Iveta Pērkone

antra stīpniece

ANTRA@LOB.LV

Ziemojošo ūdensputnu uzskaite Eiropā notiek jau kopš 1967. gada janvāra. To organizē starptautiskā organizācija Wetlands International. Dati par katrā valstī saskaitīto ūdensputnu populāciju lieluma vērtējumiem un skaita pārmaiņu tendencēm atrodami tīmekļa vietnē https://iwc.wetlands.org/.

No 2016. gada Latvijā šīs uzskaites ir bijušas valsts finansēts monitorings. Atskaites par janvārī jūras piekrastē un iekšzemē redzētajiem putniem katru gadu tiek publicētas Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē – skatieties ej.uz/ziemojosie.

Uzskaite iekšzemē veicama katru gadu vienās un tajās pašās vietās, kuru robežas gadu no gada nemainās. Ziemošanas vietas apseko uzskaites centrālajos datumos (mēneša vidum vistuvākā nedēļas nogale) vai centrālajiem datumiem iespējami tuvākajā dienā ar uzskaitei piemērotiem laika apstākļiem (laba redzamība, netraucē viļņi un ūdens kūpēšana). Reģistrē putnu sugu, skaitu, ja iespējams – dzimumu, vecumu, skaitīšanas precizitāti, ledus stāvokli (cik procentu ūdenstilpes aizsalis) un to, kādā mērā uzskaiti ietekmē laika apstākļi. Ziņo arī, ja vieta pilnīgi aizsalusi vai izžuvusi un putnu nav.

Par galveno ceļu novērojumu ziņošanai kļuvis portāls Dabasdati.lv.

Lai iegūtu priekšstatu par situāciju, tiek izmantoti visi janvārī ziņotie ar ūdeņiem saistīto putnu novērojumi. Tomēr, lai mazinātu iespēju, ka paliek neapskatīta kāda svarīga vieta, bet citā novērotāji grūstās un lieki iztraucē ziemojošos putnus, vēlams pirms uzskaites pieteikties maršrutiem: https://dabasdati.lv/ziemojosieputni_pieteiksanas/index.html.

2023. gada dati tiks izmantoti nākamā ūdensputnu populāciju Austrumatlantijas migrāciju ceļa novērtējuma veidošanai (2020. gada dokuments pieejams šeit: ej.uz/waddensea).

Uzskaite jāveic gandrīz kā parasti, vienīgi šogad pārskatā tiks iekļautas arī ziemojošo ūdensputnu uzskaites vietās novērotās plēsīgo putnu sugas. Tāpat būs jācenšas pēc iespējas precīzi līdz sugai noteikt gauras, peldpīles, dūkurus, lielos ķīrus, kajakus, sudrabkaijas (vismaz novērtēt sugu procentuālo sastāvu kaiju barā), iegūt ziņas par jūraskraukļu kopskaitu.

2023. gada ziemojošo ūdensputnu uzskaites centrālie datumi ir tieši mēneša vidū – 14./15. janvārī.

Foto: Iveta Pērkone

Summary

International mid-winter waterbird count in 2023 /Antra Stīpniece/

This is a call to participate in the annual international mid-winter waterbird count in Latvia. The central data recording dates in 2023 are 14 and 15 January.

Antra Stīpniece

ANTRA STĪPNIECE

antra@lob.lv

Skip to content